פערים בשכר בין נשים לגברים

שכר ממוצע, גופי הביטחון, 2017

פערי השכר בין נשים לגברים במערכת הביטחון עמדו על 21% בממוצע בשנת 2017. הפערים נובעים משוני בין התפקידים אותם מבצעים נשים וגברים בכל אחד מהארגונים.

במבנה השכר בצה"ל ובגופים הביטחוניים קיים רכיב מרכזי הנקרא "רמת פעילות", והמהווה אחוז מסוים משכר הבסיס של העובד. ישנן מספר רמות פעילות וככל שהרמה גבוהה יותר כך האחוז גבוה יותר. רמת הפעילות של כל משרת או עובד נקבעת לפי תפקידו, מקום שירותו ועוד משתנים, כאשר בתפקידי לחימה ישנה רמת פעילות גבוהה יותר מאשר בתפקידי מטה. באשר לגרף, כיוון שבתפקידי הלחימה יש בממוצע פחות נשים, עניין זה תורם לפער בין גובה שכרן לעומת גובה שכר הגברים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הביטחון
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 93
תרשים 5.5
מקור הנתונים בתרשים
גופי הביטחון
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,