מאפייני קצבאות הזקנה* של גמלאי שירות המדינה וגופי הביטחון בחלוקה לאוכלוסיות השונות

עובדים שפרשו במהלך שנת 2017

חלק ניכר מהמשרתים במערכת הביטחון מקבלים הטבה נוספת שהינה חריגה ביחס ליתר המערכות בשירות המדינה – האפשרות לפרישה מוקדמת בגיל צעיר יחסית.

הטבה זו תהיה קיימת גם בעולם החדש של פנסיה צוברת מכיוון שברוב גופי הביטחון ניתן יהיה להעניק פנסיית גישור לפורשים בגין התקופות שהמשרת אינו יכול לקבל קצבה מקרן הפנסיה בה מבוטח. אופן חישוב פנסיית הגישור נדון בימים אלו בין משרד האוצר לגופי הביטחון ובראשם צה"ל. בטבלה שמשמאל להלן ניתן לראות את גיל הפרישה הממוצע והקצבה הממוצעת בגופי הביטחון אל מול יתר שירות המדינה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הביטחון
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 92
תרשים 5.4
מקור הנתונים בתרשים
דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2017, החשב הכללי, משרד האוצר. עמוד 340.
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , , ,