שכר לפי דרגת כתף, צה"ל

שכר ממוצע, 2017

בצה"ל, במשטרה ובשב"ס ההבדלים בין שכרם של נגדים מתחילים לקצינים מתחילים אינם גדולים. אך עם התקדמות הוותק ועליה בסולם הדרגות, קיים יתרון מובהק לאלו שנמצאים בתפקידי קצונה.

ניתן להתרשם שהאפשרות לצאת לקורס קצינים בשלב מוקדם בקריירה בעלת חשיבות גדולה עבור אלו שייבחרו במסלול ארוך-טווח, ובעלת חשיבות פחותה לאלו שלא.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הביטחון
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 90
תרשים 5.3.1
מקור הנתונים בתרשים
גופי הביטחון
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,