היקף העסקה לפי דירוג

מערכת החינוך הממשלתית, דצמבר 2016

סגנים ומנהלים עובדים במשרה מלאה, כ-25% מהמורים עובדים פחות מ-0.75 משרה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 80
תרשים 4.9
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,