שכר מנהלי בתי ספר ביחס לשכרם של עובדים במשרה מלאה בעלי השכלה גבוהה

השוואה בינלאומית, נתוני 2016

ישראל מדורגת גבוה בשכר מנהלי בתי ספר ביחס לשכר העובדים המשכילים, בפער גדול מממוצע מדינות ה-OECD.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 79
תרשים 4.8
מקור הנתונים בתרשים
Education at a Glance 2018, OECD
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,