שכר מורים ביחס לשכר עובדים במשרה מלאה עם השכלה על תיכונית

השוואה בינלאומית, נתוני 2016

שכר המורים בישראל איננו נמוך בהשוואה בינלאומית. שכר המורים, ביחס לשכר עובדים בעלי השכלה על תיכונית במשרה מלאה, גבוה מממוצע מדינות ה-OECD.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 78
תרשים 4.7
מקור הנתונים בתרשים
Education at a Glance 2018, OECD
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,