היקף העסקת מורים כתלות בוותק

מערכת החינוך הממשלתית, דצמבר 2016

מרכיב הוותק הינו הדומיננטי ביותר בקביעת שכרם של מורים בישראל. פערי השכר בין מורים מתחילים למורים ותיקים משקפים את העובדה ששכר המורים בישראל מושפע באופן קיצוני ממרכיב הוותק. השפעת הוותק כפולה. גם היקף המשרה וגם גובה השכר למשרה מלאה גבוהים משמעותית אצל המורים הוותיקים.

הפערים בין שכר המורים הוותיקים לשכר המורים החדשים נובעים הן מסיבות שבשליטת המורה כגון תפקידים וחלקיות משרה והן מסיבות שאינן בשליטת המורה כגון תוספת וותק ופז"מ הנדרש לעליה בדרגות.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 77
תרשים 4.6.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,