יחס ההכנסות החציוניות מעבודה: שכירים בענף החינוך בהשוואה לשכירים במשק לפי קבוצת גיל

השוואה בינלאומית, ישראל ומדינות אירפאיות

שכר השכירים המבוגרים בענף החינוך גבוה מהשכר החציוני לשכירים בכלל המשק שבאותו הגיל.

השיפוע של העקומה מייצג את השפעת הגיל על השכר. ניתן להתרשם מכך שהשיפוע בישראל הוא בין החדים ביותר במדינות אירופאיות. שכר עובדי ענף החינוך המבוגרים בישראל (ביחס לשכר החציוני) גבוה בהשוואה בינלאומית, עם זאת שכר עובדי ענף החינוך הצעירים בישראל (ביחס לשכר החציוני) מדורג נמוך לפי אותה ההשוואה. הנתונים בגרף זה מתייחסים לענף החינוך הכולל עובדים בחינוך הבלתי פורמלי, ישיבות, מכינות, מכללות, תיכונים וחינוך מבוגרים שאינם כלולים במערכת החינוך הרשמית והמוכרת.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 76
תרשים 4.5
מקור הנתונים בתרשים
עיבודי פורום קהלת לכלכלה לנתוני LIS לשנה המאוחרת ביותר הזמינה עבור כל מדינה. לכלל המדינות מדובר בשנים בין 2010 ל-2013, למעט בלגיה (2000) ואוסטריה (2004).
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,