היחס שבין שכר מורים בטווח העליון והתחתון של השכר

השוואה בינלאומית, 2017

ישראל מובילה בפערי שכר בין מורים ותיקים לצעירים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 75
תרשים 4.4
מקור הנתונים בתרשים
Education at a Glance 2018, OECD
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,