אי-שוויון לפי דירוג

היחס בין שכר העשירון העליון לשכר העשירון התחתון, מערכת החינוך הממשלתית, 2017

הפער בין השכר הממוצע לשכר החציוני בכל הדירוגים קטן. הוותק וההשכלה הם הגורמים המשפיעים ביותר על שכרם של המורים בישראל.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 74
תרשים 4.3.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , , ,