שכר לעובד ולמשרה

שכר ממוצע לעובד ושכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת החינוך הממשלתית, 2017

בשנת הלימודים 2016-2017 השכר הממוצע למשרה מלאה של כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך הממשלתית עמד על 13,223 ש"ח. שכרם של המנהלים הגיע לכ-23,000 ש"ח בממוצע.

בתרשים להלן ניתן לראות את השכר הממוצע לעובד מוצג לצד השכר הממוצע למשרה מלאה. הפער בין השניים נובע מכך שישנם עובדים המועסקים במשרה חלקית. השכר הממוצע לעובדי הוראה למשרה מלאה בשנה"ל 2015-2016 עמד על 13,172 ש"ח, כך ששכרם הממוצע של עובדי ההוראה בחינוך הממשלתי עלה ב-0.4% בשנה"ל 2016-2017. עם זאת, כניסת 2,600 מורים מתחילים בשנה"ל 2016-2017 בשכר נמוך יחסית (בהיעדר שנות וותק) מצמצמת את העלייה בשכר הממוצע, מאחר והיא מתקזזת עם העלייה שחלה בשכרם של העובדים הוותיקים. קצב גידול השכר הממוצע של קבוצת המורים שעבדה הן בשנה"ל 2015-2016 והן בשנה"ל 2016-2017 עומד על 2.15%.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 73
תרשים 4.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , ,