פילוח השכר לפי רכיבים ומגדר

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת החינוך הממשלתית, שנה"ל 2016-2017

שכר היסוד מהווה 79% מהשכר של עובדי ההוראה לעומת 46% במשרדי הממשלה.

הפער בשכר המשולב בין גברים לנשים נובע מכך שבדרוגי ניהול מועסקים גברים באחוזים גבוהים יותר מנשים. מעבר לכך, לא קיימים הבדלים משמעותיים בתמהיל רבדי השכר בין גברים לנשים במערכת החינוך.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 83
תרשים 4.12
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,