מספר שעות עבודה בשנה של עובדי ההוראה, לפי שלבי חינוך

השוואה בינלאומית, נתוני 2017

שעות העבודה של מורים בישראל דומות לשעות העבודה בממוצע ה-OECD בכל שלבי החינוך.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 81
תרשים 4.10
מקור הנתונים בתרשים
Education at a Glance 2018, OECD נתוני 2017
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,