הקדמה: מערכת החינוך הממשלתית

נתוני 2017

מערכת החינוך היא אבן יסוד ברוב המדינות המפותחות. ההשקעה בדור העתיד מניבה פירות הן במישור הלאומי והן במישור הכלכלי. משכך, שכר עובדי ההוראה במערכת החינוך מהווה נתח גדול בתקציב המדינה, כ-32 מיליארד בשנה שהם כ-8% מתקציב המדינה. מכאן, החשיבות האדירה שיש בניטור שכר המורים ובשמירה על מסגרת התקציב בכל הנוגע לשיפור שכרם. לפניכם תקציר ניתוח מעמיק שנעשה לגבי כ-130 אלף עובדי הוראה המועסקים באופן ישיר על ידי המדינה במסגרת החינוך הרשמי וניתוח של נתוני ה-OECD לעניין שכר עובדי ההוראה בישראל. כפי שעולה מהנתונים המובאים להלן, שכר המורים בישראל אינו נמוך והוא עומד בשורה אחת עם שכר המורים ביתר המדינות המפותחות. שעות העבודה של עובדי ההוראה אינן חריגות אף הן. יחד עם זאת ניתן לזהות פערי שכר משמעותיים בין המורים הוותיקים למורים הצעירים ובין המורים לבין המנהלים. פערי השכר הם שעמדו לעיננו בהסכמים הקיבוציים האחרונים והם צפויים להצטמצם דרמטית בשנים הקרובות בעקבות הסכמים אלו.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,