שיעור עליית השכר בדירוגים נבחרים*

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2008-2017

בעשור האחרון, שכר הרופאים עלה בשיעור של 59% במונחים נומינליים ו-42% במחירים קבועים. זוהי העלייה הגבוהה ביותר מבין כל הדירוגים במערכת הבריאות.

בהסכם הקיבוצי של הרופאים משנת 2011, שנחתם לאחר שביתה של ארבעה חודשים וחצי, הוחלט על תוספות שכר גבוהות כנגד חלות ההסכם והשקט התעשייתי על פני תקופה ארוכה (עד סוף שנת 2019). ההסכם כלל גם שינויים מבניים לשיפור הרפואה הציבורית ובפרט:

  • הפחתת מספר תורנויות הרופאים המתמחים.
  • תוספת של 1,000 תקני רופאים.
  • עידוד פריפריה ומקצועות במצוקה ע"י תוספות שכר ומענקים.
  • ביצוע תורנויות על ידי מומחים.
  • עידוד רופאים להשתלם.
  • הכנסת שעון נוכחות וקיצור שבוע העבודה.

עלות ההסכם הייתה כ-16.5 מיליארד שקלים לאורך כל תקופת ההסכם (2011-2019). כתוצאה מכך, שכר הרופאים עלה ב-33% מאז שנת 2011. תוספות השכר שבהסכם הקיבוצי של הרופאים משנת 2011, כמו גם תוספות השכר בהסכמים קיבוציים נוספים רבים, מבוססות על הנחות אינפלציה על פי תחזיות משרד האוצר. מכיוון שההסכם שנחתם היה ארוך טווח (2011-2019) והאינפלציה בפועל בשנים האחרונות הייתה נמוכה בהשוואה לאינפלציה החזויה בעת חתימת ההסכם, נוצר מצב שבו השכר הריאלי של הרופאים עלה בצורה חדה מין הצפוי.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 58
תרשים 3.9
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,