פערי שכר מגדריים לפי דירוג

מערכת הבריאות הממשלתית, 2017

בהתבוננות בין דירוגים, ניתן לראות שבמרבית הדירוגים קיימים פערי שכר בין גברים לנשים.

בחלק לא מובטל מהדירוגים נמצא הבדל משמעותי בין פערי השכר בחישוב לפי שכר לעובד לעומת חישוב לפי שכר למשרה. בולטים במיוחדים הם הדירוגים הפארה רפואיים, האחים והאחיות והדירוג המינהלי. הסיבה לכך היא שבניגוד למערכות אחרות, חלקיות המשרה הממוצעת במערכת הבריאות נמוכה משמעותית מ-100% והגברים מועסקים בממוצע בהיקף משרה גדול יותר ביחס לנשים. בכל זאת, קיימים פערי שכר בין גברים לנשים בתוך הדירוג וגם בתקנון למשרה מלאה. ניתן לייחס את הפערים הללו לכך ש:

  1. בממוצע גברים נוטים לאייש דרגות בכירות יותר מנשים בתוך אותו הדירוג.
  2. גברים עובדים בממוצע יותר שעות ומקבלים תשלום גבוה יותר על עבודה נוספת מנשים.
דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 69
תרשים 3.20
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,