פילוח השכר לפי רכיבים ומגדר

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2017

מרכיב העבודה הנוספת הוא גורם משמעותי לפערי השכר המגדריים. מרכיב העבודה הנוספת מהווה 37% משכר גברים ו-19% משכר הנשים.

מעיון בחלוקה לפי רכיבי שכר, ניכר שהתשלום בגין עבודה נוספת של גברים הינו יותר מפי 2 מזה של הנשים. חשוב לציין שחלוקה זו נעשתה עבור כלל הנשים והגברים בכל הדירוגים במערכת הבריאות יחדיו. בדיקה דומה נעשתה עבור כל אחד מהדירוגים בנפרד, וגם ממנה התקבלה תמונה דומה לפיה נשים מקבלות תשלומים נמוכים יותר בגין עבודה נוספת. יש לציין, שבממוצע של כלל הדירוגים יחדיו, שכר היסוד והתוספות של נשים וגברים כמעט וזהה. תוצאה זו מתקבלת מכיוון ששכר היסוד של דירוג האחים והאחיות במערכת הבריאות גבוה יחסית ודירוג זה מאויש בעיקר על ידי נשים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 68
תרשים 3.19
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,