התפלגות מגדרית לפי דירוגים ושכר

מערכת הבריאות הממשלתית, 2017

דירוגים בעלי שכר גבוה נוטים להיות מאוישים על ידי אחוז גבוה של גברים לעומת נשים. נשים לעומת זאת, מועסקות בדירוגים המתאפיינים בשכר נמוך מהממוצע ובחלקיות משרה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 67
תרשים 3.18
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,