התפלגות שכר אחים ואחיות

מערכת הבריאות הממשלתית, 2010 מול 2017

הסכם האחים והאחיות משנת 2012 והסכמי המסגרת הובילו לעליה של כ-5,000 ש"ח בחודש בשכר החציוני ובמשכורת הממוצעת בצורה שוויונית יחסית.

במטרה לצמצם פערים בין העובדים הוותיקים לעובדים החדשים ולהעלות את שכר העובדים החדשים, תוספות השכר שניתנו בשנים האחרונות לאחים ולאחיות היו ברובן שקליות אחידות. העלייה בשכר בין שנת 2010 לבין שנת 2017 נובעת בעיקרה מהסכמי המסגרת ומההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2012, מכוחו קיבלו האחים והאחיות עד לשנת 2016 תוספות שכר שקליות ב-4 פעימות. תוספות שכר שקליות מצמצמות פערים ביחס לתוספות שכר אחוזיות מכיוון שהראשונות מגדילות את השכר של כל העובדים באותו סכום ואילו תוספות שכר אחוזיות גורמות לכך שעובדים בעלי שכר גבוה יקבלו תוספת שכר אבסולוטית גבוהה יותר מעובדים בעלי שכר יותר נמוך. לדוגמא כתוצאת תוספת שכר אחוזית בגובה 2%, עובדים המשתכרים 10,000 שקלים יקבלו תוספת שכר של 200 שקלים ואילו עובדים בשכר של 20,000 יקבלו תוספת שכר של 400 שקלים. השפעת תוספות השכר השקליות באות ליד ביטוי בכך שהפיזור של ההיסטוגרמה של שנת 2017 דומה לזו של שנת 2010.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 65
תרשים 3.16
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,