התפלגות חלוקת השכר של רופאים*

מערכת הבריאות הממשלתית, 2010 מול 2017

שכר הרופאים עלה משמעותית ובאופן לא שוויוני כתוצאה מהסכם 2011.

בגרף לעיל אנו רואים היסטוגרמה, שמתארת את השכיחות של שכר הרופאים. בציר X נמצאים ערכי השכר בטווח של 0 עד 100,000 ש"ח (שכר חודשי) ובציר y ניתן לראות את שכיחות ערכי השכר. השטח שמתחת לכל אחת מהעקומות שווה ל-1. בתקופה הקודמת להסכם הקיבוצי משנת 2011, ניתן לראות שהשכר מרוכז הרבה יותר לעומת שנת 2017 (מספר שנים אחרי ההסכם ולאחר יישום רוב הפעימות של ההסכם). במעבר בין 2010 ל-2017 ישנן שתי תופעות בולטות. האחת, ממוצע השכר (שיא ההיסטוגרמה) זז ימינה, משמע עלה. התופעה השנייה הבולטת לעין היא שהשכר עלה בצורה שאינה שוויונית בתוך הדירוג הבאה לידי ביטוי בהיסטוגרמה שמתפרסת על שטח רחב יותר, כלומר פחות רופאים סביב הממוצע ויותר ערכים קיצוניים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 64
תרשים 3.15
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,