שכר למשרה וכמות התורנויות החודשית של מתמחים, לאורך זמן

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2008-2017

בצד מגמת צמצום מספר התורנויות למתמחה, עלה שכר המתמחים נומינלית בעשור האחרון ב-59%.

בהסכם השכר האחרון הוחלט כי כ-500 מתקני הרופאים שיתווספו יוקצו באופן בלעדי להורדת מספר התורנויות החודשיות למתמחה ל-6.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 63
תרשים 3.14
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,