קצב גידול נומינלי בשכר הרופאים, לפי תפקידים

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2008-2017

הסכם הרופאים ב-2011 יצר שונות בקצב עליית השכר של הרופאים לפי תפקידים. שכרם של המומחים הבכירים עלה בשיעור הגבוה ביותר.

מאז שנחתם הסכם השכר ההיסטורי של הרופאים בשנת 2011, שכרם עולה מידי שנה באחוזים גבוהים. ההסכם גם שינה את מגמת העבודה הנוספת והפחית את מספר התורנויות של רופאים. כך, למרות השינוי בכמות העבודה הנוספת, עדיין נצפית עליה דרמטית בשכר. המגמה בשכר המתמחים המוצגת בתרשים לא כוללת את המענקים ששולמו למתמחים כתוצאה מהסכם 2011, מהסיבה שהסכום ששולם בגינם לא זהה מידי שנה ולכן המגמה אינה רציפה. בשקלול המענקים, שכר המתמחים על ב-59% בעשור האחרון.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 62
תרשים 3.13
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , , ,