שכר למשרה של רופאים, לפי תפקידים ואזור בית חולים

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2017

המדינה מתמרצת רופאים לעבוד בבתי חולים פריפריאליים ולכן שכרם של הרופאים בבתי חולים בפריפריה גבוה באלפי שקלים משכרם בבתי חולים במרכז.

בהסכם 2011 עודכנה תוספת פריפריה אחוזית לרופאים בבתי החולים הפריפריאליים. התוספת עומדת על 25% למתמחים ורופאים תחומיים, 17% לרופאים המומחים ו-8% למנהלים וסגנים של בתי החולים. בשל ההשפעה של התוספת האחוזית על השכר לערך יום, היא משפיעה גם על התשלום בגין עבודה נוספת. לכן, בפועל, התוספת משפיעה על השכר בשיעור אף גבוה יותר מהמספרים הנקובים לעיל. בנוסף לכך, ישנן שתי תוספות פריפריה שקליות לרופאים מומחים ורופאים מנהלים אשר ערכן משתנה לפי סיווג רמת הפריפריה ולפי הוותק והתפקיד. להן חלוקת אזורי בית החולים הממשלתיים לפי רמת פריפריה: פריפריה -1 צפת, טבריה ואילת פריפריה -2 נהריה, אשקלון ובאר שבע פריפריה -3 עכו, חדרה, חריש, ולב השרון מעבר לתוספות השכר הניתנות מידי חודש, ניתנו מענקים חד פעמיים לרופאים מתמחים ומומחים שהחלו עבודתם בבתי החולים בפריפריה. המניע לתוספות השכר הוא הקושי בגיוס רופאים איכותיים לעבודה בבתי החולים בפריפריה וכן האתגר בשימורם לאורך זמן.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 61
תרשים 3.12
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,