שכר למשרה של רופאים

שכר ממוצע למשרה מלאה, מערכת הבריאות הממשלתית, 2017

ההתמדה משתלמת. השכר של רופאים עולה באופן משמעותי לאורך השלבים הטבעיים בקריירה.

קבוצת המתמחים כוללת רופאים מתמחים בתקופת ההתמחות הבסיסית (התמחות ראשונה), כאשר רופאים בהתמחות על (ההתמחות השנייה) כלולים בקבוצת המומחים הצעירים. רופא תחומי הינו רופא שסיים התמחות אך לא השלים את מבחני ההסמכה למומחה וטרם קיבל תעודת מומחה. מומחה בכיר הינו רופא מומחה בעל חמש שנות ותק ומעלה שאינו מכהן בתפקיד ניהולי. השכר של הרופאים המתמחים והרופאים התחומיים גבוה בין היתר בשל ריבוי התורנויות שהם מבצעים. כמו כן, השכר המוצג בגרף זה כולל את תשלומי המענקים שניתנים לרופאים המתמחים בפריפריה ובמקצועות במצוקה. במעבר בין ההתמחות למומחיות, כמות העבודה הנוספת יורדת בצורה משמעותית, ובכל זאת במעבר זה שכרם גדל, אם כי באחוז קטן יותר.

נתוני השכר המוצגים בגרף זה מתייחסים לשכר מבתי החולים בלבד, ללא התחשבות בתאגידי הבריאות ובהכנסה מעבודה בקליניקה פרטית.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 60
תרשים 3.11
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,