מספר סטודנטים

משרדי הממשלה, 2017*

במשרדי הממשלה הועסקו בשנת 2017 כ-3,700 סטודנטים, 90% מהם סטודנטים לתואר ראשון.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 27
תרשים 2.9.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,