וותק חציוני במשרד לפי דירוג, בהשוואה לכלל המשק

משרדי הממשלה, 2017

עובדי מדינה נהנים מביטחון תעסוקתי גבוה: הוותק החציוני והממוצע בשירות המדינה גבוה משמעותית מהוותק החציוני במקום העבודה בכלל המשק.

ביטחון תעסוקתי גבוה הוא הטבה משמעותית הניתנת לעובדי שירות המדינה. אחוז העובדים המפוטרים מידי שנה בשירות המדינה הוא כ-0.9% בלבד. הוותק החציוני של עובדי משרדי ממשלה הוא 11 שנים, נתון גבוה ביותר בהשוואה לכלל המשק שם הוותק עומד על 5 שנים בלבד, לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2012. הספרות המחקרית מתייחסת לקביעות כ-Job Lock שלעיתים מונע מעובדים להתקדם בין עבודות ולייצר התאמה טובה יותר בין עובד למעסיק. לכן, על רקע הדברים חשוב לבחון כיצד ניתן לשלב בין הוותק הגבוה של העובדים לדינמיות תעסוקתית שתאפשר הקצאת עובדים יעילה אל מול מציאות משתנה, ובד בבד תתרום לעלייה בתחושת השליחות וההנאה אצל העובדים הוותיקים וירידה בשחיקה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 24
תרשים 2.6
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,