אי שיוויון לפי דירוגים

שכר העשירון העליון כאחוז משכר העשירון התחתון, משרדי הממשלה, 2017

במשרדי הממשלה, שכר העובדים בעשירון העליון גבוה פי 2.5 משכר העובדים בעשירון התחתון.

דרך מקובלת לאמוד אי שוויון היא לבחון את היחס שבין השכר של עובדים בעשירון העליון לשכר של עובדים בעשירון התחתון. היתרונות של שיטת מדידה זו על פני שיטות מקובלות נוספות כגון מדד הג'יני הן שקל יותר להבין את שיטת המדידה וניתן להבין בצורה ברורה יותר מה ההשלכות של שינויים בה על פני זמן. הפרקליטים, הסנגורים הציבוריים והמהנדסים בולטים בכך ששכר העשירון העליון כאחוז משכר העשירון התחתון גבוה במיוחד. ניתן ליחס זאת לכך שדירוגים אלו מכילים דרגות תחיליות של אנשי מקצוע ללא ניסיון לצד דרגות בכירות מאד לעובדים בעלי וותק רב.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 23
תרשים 2.5
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,