הרכב עובדים בדירוגים (25 הגדולים ביותר)

מספר עובדים מעוגל לפי דירוג, משרדי הממשלה, 2017

העובדים בדירוג המינהלי והמח"ר (אקדמאים בהסכם קיבוצי) המיוצגים על ידי ההסתדרות מהווים יותר מ-50% מעובדי משרדי הממשלה. כ-75% מעובדי משרדי הממשלה מועסקים בהסכמים קיבוציים, השאר מועסקים בחוזים מיוחדים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 21
תרשים 2.3
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,