שכר לפי מגזר בהשוואה למשק

שכר ממוצע לעובד, משרדי הממשלה, 2017

פערי השכר בין יהודים לערבים גבוהים בכלל המשק פי חמש מאשר במשרדי הממשלה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 46
תרשים 2.27
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר. נתוני כלל המשק נלקחו מסקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס לשנת 2017.
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,