אחוז הנשים מהעובדים ואחוז הבכירות מסך הבכירים, בהשוואה ל-OECD

הממשלה המרכזית, נתוני 2015

ישראל ממוקמת במקום טוב ביחס לשאר מדינות ה-OECD במדד הנשים המכהנות בתפקידים בכירים.

בשירות המדינה, שכר העובדים אינו נקבע במו"מ פרטני בין המעסיק לעובד בעת תחילת העבודה, אלא על פי רוב בהסכמים קיבוציים מול קבוצת עובדים. מסיבה זו פערי השכר בין המגדרים נמוכים ביחס לשוק הפרטי. ראינו כי בשירות המדינה ניתן להסביר את פערי השכר באמצעות כמות עבודה נוספת, ההעדפה של נשים למקצועות מסוימים ואחוז משרה שונה. מנתונים אלה עולה כי ניתן לצמצם פערי שכר בין המגדרים, כפי שחל בשנים האחרונות, בין היתר על ידי:

  1. עידוד נשים למקצועות בהם השכר הממוצע גבוה, כמו רפואה והנדסה.
  2. מתן תמריץ לגברים לקחת חלק משמעותי בהורות ובשעות טיפול בילדים.
  3. מתן פתרונות לנשים לעבודה נוספת בצורה גמישה מהבית או מחוץ למשרד.
  4. עידוד נשים לעבודה במשרה מלאה.
  5. עידוד ויזום אקטיבי (reaching out) של נשים להתמודד על משרות בכירות.
דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 45
תרשים 2.26
מקור הנתונים בתרשים
Government at a Glance, OECD, 2017
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,