פילוח השכר לעובד לפי רכיבים ומגדר

שכר ממוצע לעובד, משרדי הממשלה, 2017

עיקר מקור הפער בשכר בין גברים לנשים במשרדי הממשלה הוא ברכיבי שכר יסוד ועבודה נוספת. הסיבה לכך היא שגברים נוטים לאייש באחוזים גבוהים יותר דירוגים ודרגות המתאפיינים בשכר שעתי גבוה. בנוסף לכך, מספר השעות הנוספות גבוה יותר אצל גברים בהשוואה לנשים.

בחינת רכיבי השכר של גברים ונשים מראה כי קיים פער משמעותי בסך התשלום עבור עבודה נוספת, שנובע בין היתר מכך שמספר שעות העבודה הנוספות החודשיות גבוה בממוצע אצל גברים (17) בהשוואה לנשים (10). וכך יוצא שבעוד שגברים מקבלים בממוצע תשלום חודשי של כ-2,000 שקלים עבור עבודה נוספת, נשים מקבלות כ-1,500 שקלים. אחת מהמלצותיה של "הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה" (הידועה גם כוועדת שטאובר) שהתפרסמו בשנת 2014, הייתה לאפשר ביצוע שעות נוספות מהבית על מנת לצמצם את פערי השכר הנובעים מהתגמול עבור שעות עבודה נוספות. כמו כן, הכרה בשעות עבודה נוספות מהבית מאפשרת הן לגברים והן לנשים איזון מוצלח יותר בין המשפחה לעבודה, במידה ואלו מצמצמות את השעות הנוספות מהמשרד. בשל כך, הוחל כבר בשנת 2016 פיילוט עבודה מהבית. בעקבות כניסת הפיילוט ניתן לזהות גידול במספר השעות הנוספות של נשים. שכר היסוד של גברים גבוה משכר היסוד של נשים בכ-1,500 שקלים מכיוון שגברים מאיישים באחוזים גבוהים יותר משרות בדירוגים המתאפיינים בשכר גבוה מאלו של נשים. בעמוד הבא מוצגים פערי השכר בין גברים לנשים בדירוגים נבחרים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 41
תרשים 2.22
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,