שכר לפי דירוגים

שכר ממוצע למשרה מלאה, משרדי הממשלה, 2016-2017

בשנת 2017, השכר הממוצע במשרדי הממשלה עמד על 16,301 ומשקף עלייה נומינלית של 2.5% לעומת 2016. עליית השכר ניכרת גם בהתבוננות בין הדירוגים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 20
תרשים 2.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,