מספר שעות נוספות* לפי גיל ומגדר

משרדי הממשלה, 2017

בעשור החיים שמתאפיין בילדים צעירים בבית (בין הגילאים 34 ל-45), מספר השעות הנוספות של עובדים ועובדות יורד ולאחר מכן עולה חזרה בצורה הדרגתית עד לגיל הפרישה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 37
תרשים 2.18
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,