הרכב דיווחי הנוכחות של עובדים, בחלוקה לפי סוג דיווח

משרדי הממשלה, 2017

בממוצע, כחמישית מדיווחי הנוכחות החודשיים של העובדים אינם בגין עבודה בפועל, נתון השקול ליום עבודה בשבוע.

בגרף ניתן לראות כיצד מדווחות שעות העבודה/היעדרות של העובדים בחודש ממוצע. ניתן לראות שחלק לא מבוטל מהשעות המדווחות אינן בגין עבודה אלא בגין חופשה, מחלה, ימי הדרכה, גיבוש, השתלמויות וכו'. בפועל, אחוז השעות שדווחו כעבודה הוא רק כ-78% משעות התקן החודשיות. הסברים נוספים: שעות התקן של עובדי משרדי ממשלה הן 8.5 שעות יומיות ו-42 שעות בשבוע. הורים לתינוקות עד גיל שנה זכאים לקיצור שעה יומית והורים לילדים קטנים לקיצור של חצי שעה ביום. מעבר לנוכחות במשרד ונוכחות בפגישות מחוץ למשרד (יציאה בתפקיד) שהן כמובן חלק משעות התקן, גם ימי הדרכה, גיבוש, השתלמויות ומילואים משלימים את שעות התקן ומקבלים בגינם שכר. היעדרויות בתשלום וימי חופשה ומחלה גם כן מהווים חלק משעות התקן וניתן לראות שבממוצע חודשי עובדי משרדי ממשלה מנצלים 16 שעות חופשה (כ-2 ימי עבודה) ו-11 שעות מחלה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 35
תרשים 2.16.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
,