זכאות לגמול השתלמות בדירוג האקדמאים (מח"ר) לפי וותק

משרדי הממשלה, 2017

עובדים אשר השלימו את זכאותם לשני גמולי השתלמות אינם מתומרצים להמשיך להשתתף בהכשרות מקצועיות, ונוצר אף חסם להשתתפותם בהכשרות, ככל שהדבר נדרש.

ניתן לראות כי קיימת מגמת עליה חדה בזכאות לגמול השתלמות ככל שוותק העובד עולה. לשם דוגמא, כבר לאחר 13 שנות וותק יותר מ-30% מהעובדים בדירוג המח"ר זכאים לשני גמולי השתלמות. בוותק של 17 שנים הזכאות לשני הגמולים עולה ל-60%. לא ברור האם ההכשרות המקצועיות בדמות גמולי ההשתלמות אכן מכשירות את העובדים להניב פריון גבוה יותר בעבודתם. קיים אף חשש שהתגמול הכספי הקיים מטה את המוטיבציה של העובדים ממוטיבציה פנימית של התמקצעות, למוטיבציה חיצונית שממוקדת בהשגת התמריץ הכספי במהירות ובקלות. אין ספק שלמידה לאורך הקריירה (Lifelong Learning) הינה משמעותית ביותר בעידן של שוק עבודה משתנה. קיימת חשיבות רבה ללמידה תוך כדי תנועה לאור האתגרים הקיימים בשוק העבודה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, וחשוב לעודד זאת. על כן נדרשת חשיבה מעמיקה לגבי המודל הנכון שיאפשר הכשרה מעמיקה, אפקטיבית ומתמשכת.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 33
תרשים 2.15
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,