תוספת שכר חודשית ממוצעת לעובד בגין גמולי ההשתלמות

עובדים בדירוגים בהסכם קיבוצי, משרדי הממשלה ובתי החולים הממשלתיים, 2017

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 32
תרשים 2.14.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,