עלות שנתית בגין גמולי השתלמות*

עובדים בדירוגים בהסכם קיבוצי, משרדי הממשלה ובתי החולים הממשלתיים, 2017

מודל גמול ההשתלמות הקיים כיום מעניק תגמול קבוע בשכר בגין השתתפות בהכשרות במסגרת זמנים מצומצמת. בכך המודל מתמרץ את העובדים להשלים את שעות ההכשרה הנדרשות בצורה המהירה ביותר, ללא בחינה מעמיקה של צרכי המעסיק והמיומנויות הנדרשות לעובד.

גמול השתלמות הינו תגמול כספי קבוע המשולם לחלק ניכר מהעובדים בשירות המדינה כחלק משכרם בגין שעות לימוד שצברו במסגרת של הכשרות והשתלמויות, ומקורו בהסכמי עבודה קיבוציים. לצד התגמול הכספי זכאים העובדים לתמריצים נוספים להשתתפות בהכשרות מקצועיות, ובין היתר גם לימי השתלמות בשכר בהיקף שנע בין 7.5 ל-15 ימי השתלמות בשנה. נכון לשנת 2017 ,כ-47% מהעובדים בשירות המדינה מקבלים תוספת של 'גמול השתלמות א' לשכרם, וכ-27% מכלל העובדים זכאים בנוסף גם ל'גמול השתלמות ב' (58% מהעובדים המקבלים גמול א'). בשל המורכבות והשונות בין הסקטורים והדירוגים בשירות המדינה, מוצגים בדוח זה נתונים הנוגעים לעובדים בדירוגים בהסכם קיבוצי (ללא החוזים המיוחדים). נכון לשנת 2017 מועסקים בדירוגים אלו כ-55,000 עובדים במשרדי הממשלה ובתי החולים הממשלתיים (כ-85% מהעובדים בגופים אלו). עלות השכר של גמול ההשתלמות ששולם לעובדים אלו עומד על כ-306,000,000 לשנה. התשלום לעובד בגין גמולי ההשתלמות נע בין 300 שקלים לכ-700 שקלים לעובדים הזכאים לשני הגמולים. עם זאת, מכיוון שתוספת השכר בגין גמולי ההשתלמות משפיעת על ערך שעת עבודה, השכר בגין עבודה נוספת ורכיבי שכר נוספים המושפעים מערך שעה גם כן יעלו כתוצאה מהזכאות לגמולים, כך שתוספת השכר תהיה משמעותית אף יותר.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 32
תרשים 2.14.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,