התפלגות הגילאים של לוחמי האש

הרשות הארצית לכבאות והצלה, נתוני ינואר 2018

ישראל היא המדינה היחידה מבין מדגם של כ-20 מדינות מפותחות שלא מתקיימים בה מבחני כשירות תקופתיים לכבאים ותיקים.

בשנת 2007 המליצה ועדת סנדלר לפתח תכניות אימון גופני המותאמות לדרישות התפקיד של לוחמי האש, לקבוע קריטריונים לדרגת הכושר הגופני הרצויה ולעקוב אחר כשירותם של הכבאים בין היתר באמצעות מבחני כשירות שנתיים. בביקורת של מבקר המדינה לאחר האסון בכרמל בשנת 2011 נמצא כי הרשות הארצית לכבאות והצלה טרם אימצה את ההמלצות הללו. במערך הכבאות נכון להיום, כ-15% מלוחמי האש בני 50 ומעלה. המצב כיום הוא שאין מעקב אחר רמות התפקוד הפיזיות של הכבאים ובהתאם לא קיימת תכנית סדורה לגבי אופן ההתמודדות עם כבאים שאינם כשירים לתפקיד. חוסר קיומם של מבחני כשירות תקופתיים מקשה על התפקוד של הרשות הארצית לכבאות והצלה. מסיבות אלו, המדינה פועלת לביסוס מבחני כשירות והתאמה לצד מתן חלופות לכבאים שלא יעמדו בתנאים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 30
תרשים 2.12
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,