שכר חודשי של לוחמי האש לפי דורות

הרשות הארצית לכבאות והצלה, נתוני ינואר 2018

המעבר ממבנה מוניציפלי להעסקה ישירה על ידי המשרד לביטחון פנים יצר אחידות ברמות השכר של לוחמי האש החדשים.

אסון הכרמל שהתרחש בשנת 2010 האיץ את תהליך השינוי במבנה מערך הכבאות ובשנת 2013 הוקמה הרשות הארצית לכבאות והצלה. המערך הפך ממבנה מוניציפלי מבוזר למבנה היררכי פיקודי (תחת המשרד לביטחון פנים), וממצב שבו מערך הכבאות הורכב מ-24 גופים נפרדים שפעלו לצד הרשויות המקומיות (במסגרת איגודי ערים ומחלקות עירוניות) עברנו למערך כבאות מאוחד תחת פיקודו של נציב הכבאות. פערי השכר בין הדורות השונים ובין התחנות השונות ברחבי הארץ, נובעים בין היתר מחריגות שכר שמקורן בתקופה המוניציפלית, כאשר חלק מחריגות אלו הוכשרו במסגרת הסכמים קיבוציים. חשוב לציין כי פערי שכר אלו בין העובדים- נוטים לטובת העובדים במרכז הארץ ובערים הגדולות, כתוצאה מהיותם איגודים/רשויות איתנות יותר מבחינה כלכלית. זאת, בניגוד לאיגודים הפריפריאליים- שם השכר ככלל נמוך יותר. לוחמי האש שנקלטו מאז המעבר למדינה נקלטים כולם כעובדי מדינה לכל דבר בדירוג רשות הכבאות שבמשרד לביטחון פנים ותנאי שכרם ועבודתם אחידים בכל המערך. חשוב לציין כי גם בתנאי הרווחה קיימת שונות גבוהה בין התחנות, כאשר מקור השונות הוא מהתקופה המוניציפאלית כאמור. מטרת המדינה היא לייצר סל רווחה אחיד לכל הכבאים מכל הדורות ומכל התחנות (כפי שנעשה לגבי יתר תנאי השכר של כלל הכבאים החדשים) מתוך צורך להמשיך במגמת השוויון בין התחנות השונות ויצירת מערך כבאות אחיד. לוחמי האש מועסקים במתכונת של 24/48, כלומר משמרת רצופה של יממה שלאחריה הם זכאים לשני ימי חופש. רמות השכר הגבוהות והתנאים המיטיבים המוצעים לכבאים החדשים (למשל כ- 20 ימי חופשה בחודש) יצרו ביקוש רב לעבודה כלוחמי אש, כך שבגיוס האחרון התמודדו כ-5,000 מועמדים על 150 משרות בלבד.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 29
תרשים 2.11
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,