קצב גידול השכר הריאלי לעובד בשירות המדינה, לעומת המשק

שירות המדינה, 2008-2017

בעשור האחרון השכר לעובד במשרדי הממשלה עלה במונחים ריאליים ב-21% ובמערכת הבריאות הממשלתית ב-31%, בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו. במונחים נומינליים, השכר בשירות המדינה עלה ב-41% לעומת 25% במשק.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
שכר בשירות המדינה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 15
תרשים 1.7
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , ,