השכר למשרה ולעובד לאורך העשור לפי מערכת

שכר ממוצע, שירות המדינה, 2008-2017

השכר הממוצע במערכת הבריאות גבוה מיתר המערכות, ועולה בקצב הגבוה ביותר.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
שכר בשירות המדינה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 14
תרשים 1.6
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , , ,