שכר ממוצע וחציוני

מבט מקרו

השוואה לכלל המשק

3 תרשימים